academi

*NOTE* – DUE TO COVID-19 (CORONAVIRUS) ALL ACADEMI COED Y BRENIN SESSIONS ARE SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE

//

* SYLWCH* – OHERWYDD I COVID-19 (CORONAVIRUS) MAE SESIWNAU ACADEMI COED Y BRENIN WEDI CAEL EU ATAL TAN HYSBYSIAD PELLACH

academi Coed y Brenin is an initiative that has the development of the next generation of trail runners as its guiding principle.

2017 saw the first year of our new junior trail running club at Coed y Brenin, and from where we immediately  unearthed new talent and inspired youngsters to take to the trails!

The academi is open to runners between 8 and 16 years of age and we will aim to recognise and nurture running talent in the north Wales and Snowdonia region.

18341698_10154768799092572_7257389066014473920_n

As the runners progress we will provide mentoring and advice from some of the UK’s best senior athletes in trail and mountain running and give access to the advice of coaches who have coached some of the UK’s top trail running athletes, to enable them the resource and opportunities to flourish in the sport and ultimately perform at the highest level in the future.

Starting in January 2017, running sessions are held on Saturday mornings between 10.30am and 12.00pm. All standards are welcome and our qualified mentors will lead the groups on runs between 1km and 6km, making the sessions fun and educational. The youngsters will also take part in orienteering exercises and have a goal of trail running races as they gain experience and confidence.

18222180_10154768875127572_5045085427882183042_n

Mae academi Coed y Brenin yn fenter sydd â’r gwaith o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o redwyr llwybr fel ei egwyddor arweiniol.

2017 yn gweld y flwyddyn gyntaf ein clwb rhedeg llwybr iau newydd yng Nghoed y Brenin, ac o hyn rydym yn gobeithio gallu i ganfod talent newydd. Mae’r Academi yn agored i redwyr rhwng 8 a 16 mlwydd oed a byddwn yn anelu at gydnabod a meithrin rhedeg dalent yn y Cymru ac Eryri rhanbarth gogledd.

Gan fod y rhedwyr cynnydd byddwn yn darparu mentora a chyngor gan rai o athletwyr uwch gorau’r DU yn y llwybr a mynydd rhedeg a rhoi mynediad i gyngor hyfforddwyr sydd wedi hyfforddi rhai o brif athletwyr llwybr sy’n rhedeg y DU, i alluogi adnoddau a’r cyfleoedd iddynt i ffynnu yn y gamp ac yn y pendraw yn perfformio ar y lefel uchaf yn y dyfodol.

18300818_10154768795667572_997336372010029585_n

Gan ddechrau ym mis Ionawr 2017, bydd y sesiynau yn rhedeg yn cael eu cynnal ar foreau Sadwrn 10:30-12:00. Mae croeso i bawb safonau a bydd ein mentoriaid cymwysedig yn arwain y grwpiau ar libartau rhwng 1km a 6km, gan wneud y sesiynau hwyliog ac addysgol. Bydd y bobl ifanc hefyd yn cymryd rhan mewn ymarferion cyfeiriannu ac mae ganddynt nod o lwybr sy’n rhedeg rasys wrth iddynt ennill profiad a hyder.

Byddwn hefyd yn cael system lle nifer dethol o academi yn ail rhwng 14 -16 oed Bydd hefyd yn cael ei ddarparu gyda chymorth i’w helpu i wireddu eu nodau, gan gynnwys sesiynau hyfforddi, cynnyrch a chanllawiau eraill.