Print

Run Coed y Brenin Christmas Holiday Hours // Oriau Gwyliau Nadolig

We hope that you are looking forward to a Festive period full of fun and trail running!

Run Coed y Brenin trails will of course be open – the way-marked Shoe Test, Sarn Helen Byr and Hir, the Goldrush and the Half Marathon are open 24 hours a day, 7 days a week – just bring a head torch when it’s dark!

Regarding the holiday period at Run Coed y Brenin our shop hours will be as follows:

Friday 22nd December – Saturday 23rd December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 24th December (Christmas Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 25th (Christmas Day) and Tuesday 26th (Boxing Day) December shop closed

Wednesday 27th – Saturday 30th December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 31st December (New Year’s Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 1st January (New Year’s Day) shop closed

Tuesday 2nd Jan shop open 10.00-4.30pm and onwards – normal opening hours

We look forward to seeing you at Coed y Brenin over the next week or two and a massive thanks for your continued support in 2017 from the Run. Coed y Brenin Team – Merry Christmas and Happy New Year!

//

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at gyfnod Nadolig yn llawn hwyl ag ychydig o rhedeg!

Bydd llwybrau Coed y Brenin wrth gwrs yn agored – mae’r Llwybr Prawf Esgidiau, Sarn Helen Byr a Hir, y Goldrush a’r Half Marathon ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos – dim ond dod â thortsh pen pan fydd yn dywyll !

O ran y cyfnod gwyliau yn Run Coed y Brenin bydd ein horiau siop fel a ganlyn:

Dydd Gwener 22 RhagfyrSadwrn 23 Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 25ain (Dydd Nadolig) a Dydd Mawrth 26 (Diwrnod y Bocs) wedi cau

Dydd Mercher 27ain – Sadwrn 30fed Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 31ain Rhagfyr (Noswyl y Flwyddyn Newydd) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 1af Ionawr (Diwrnod y Flwyddyn Newydd) wedi cau

Dydd Mawrth 2ail Ionawr ar agor 10.00yb-4.30yh ag ymlaen – oriau agor arferol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yng Nghoed y Brenin dros yr wythnos neu ddwy nesaf, a diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus yn 2017 gan tîm Run. Coed y BreninNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Petzl Night Trail Wales -1000-DSC_1127

Record numbers get a night fever a Coed y Brenin

36 hours of Storm Callum did nothing to deter the Run Coed y Brenin organising team as the fourth edition of the Petzl Night Trail Wales went ahead on Saturday…

Ben Nevis Race -1000-SPC_9309 copy

Trail 10k Wales 2018 – Race Report

After a summer of fantastic Run Coed y Brenin events the Trail 10k Wales event continued what has been a memorable year as almost 200 trail runners…

SPC_8746

Course records are smashed as GB internationals dominate at Salomon Trail Marathon Wales 2018

Wet conditions do little to dampen the spirits as almost 1000 trail runners across across a weekend of racing at Coed y Brenin for the 2018 Salomon Trail Marathon…

33921762_1608602489265929_4186507461831688192_o

Emma Clayton joins Salomon Trail Marathon Wales line-up

Following last week’s announcement of a stellar line-up at this month’s Salomon Trail Marathon Wales, the elite aspect of the event has been boosted further…

Read more