Print

Run Coed y Brenin Christmas Holiday Hours // Oriau Gwyliau Nadolig

We hope that you are looking forward to a Festive period full of fun and trail running!

Run Coed y Brenin trails will of course be open – the way-marked Shoe Test, Sarn Helen Byr and Hir, the Goldrush and the Half Marathon are open 24 hours a day, 7 days a week – just bring a head torch when it’s dark!

Regarding the holiday period at Run Coed y Brenin our shop hours will be as follows:

Friday 22nd December – Saturday 23rd December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 24th December (Christmas Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 25th (Christmas Day) and Tuesday 26th (Boxing Day) December shop closed

Wednesday 27th – Saturday 30th December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 31st December (New Year’s Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 1st January (New Year’s Day) shop closed

Tuesday 2nd Jan shop open 10.00-4.30pm and onwards – normal opening hours

We look forward to seeing you at Coed y Brenin over the next week or two and a massive thanks for your continued support in 2017 from the Run. Coed y Brenin Team – Merry Christmas and Happy New Year!

//

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at gyfnod Nadolig yn llawn hwyl ag ychydig o rhedeg!

Bydd llwybrau Coed y Brenin wrth gwrs yn agored – mae’r Llwybr Prawf Esgidiau, Sarn Helen Byr a Hir, y Goldrush a’r Half Marathon ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos – dim ond dod â thortsh pen pan fydd yn dywyll !

O ran y cyfnod gwyliau yn Run Coed y Brenin bydd ein horiau siop fel a ganlyn:

Dydd Gwener 22 RhagfyrSadwrn 23 Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 25ain (Dydd Nadolig) a Dydd Mawrth 26 (Diwrnod y Bocs) wedi cau

Dydd Mercher 27ain – Sadwrn 30fed Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 31ain Rhagfyr (Noswyl y Flwyddyn Newydd) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 1af Ionawr (Diwrnod y Flwyddyn Newydd) wedi cau

Dydd Mawrth 2ail Ionawr ar agor 10.00yb-4.30yh ag ymlaen – oriau agor arferol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yng Nghoed y Brenin dros yr wythnos neu ddwy nesaf, a diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus yn 2017 gan tîm Run. Coed y BreninNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Screenshot 2020-03-17 at 18.02.24

Run Coed y Brenin announce COVID-19 2020 event implications

As you will hopefully be aware we are today in completely new territory for all events in the UK. At Run Coed y Brenin our…

5e4bce181e21af2a383c181e_environment-forest-grass-leaves-142497-p-2600-1

Trail 10K Wales to partner with Trees Not Tees for 2020

As part of the continued drive for running events at Run Coed y Brenin to be greener, the Trail 10k Wales event this September will…

IMG_7439

Nothing Lasts Forever…

After half a decade of creative retailing and innovative trail running shoe demo and hire initiatives, the Run Coed y Brenin trail running shop will…

Golden Trail Portrait Black

Salomon Trail Marathon Wales to host the opening round of the inaugural GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES UK 2020

Now in it’s 9th year the Salomon Trail Marathon Wales race at Coed y Brenin has hosted almost 8,000 runners across the full and half…

Read more