Print

Run Coed y Brenin Christmas Holiday Hours // Oriau Gwyliau Nadolig

We hope that you are looking forward to a Festive period full of fun and trail running!

Run Coed y Brenin trails will of course be open – the way-marked Shoe Test, Sarn Helen Byr and Hir, the Goldrush and the Half Marathon are open 24 hours a day, 7 days a week – just bring a head torch when it’s dark!

Regarding the holiday period at Run Coed y Brenin our shop hours will be as follows:

Friday 22nd December – Saturday 23rd December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 24th December (Christmas Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 25th (Christmas Day) and Tuesday 26th (Boxing Day) December shop closed

Wednesday 27th – Saturday 30th December shop open 9.30-4.30pm

Sunday 31st December (New Year’s Eve) shop open 9.30-3.00pm

Monday 1st January (New Year’s Day) shop closed

Tuesday 2nd Jan shop open 10.00-4.30pm and onwards – normal opening hours

We look forward to seeing you at Coed y Brenin over the next week or two and a massive thanks for your continued support in 2017 from the Run. Coed y Brenin Team – Merry Christmas and Happy New Year!

//

Gobeithiwn eich bod yn edrych ymlaen at gyfnod Nadolig yn llawn hwyl ag ychydig o rhedeg!

Bydd llwybrau Coed y Brenin wrth gwrs yn agored – mae’r Llwybr Prawf Esgidiau, Sarn Helen Byr a Hir, y Goldrush a’r Half Marathon ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos – dim ond dod â thortsh pen pan fydd yn dywyll !

O ran y cyfnod gwyliau yn Run Coed y Brenin bydd ein horiau siop fel a ganlyn:

Dydd Gwener 22 RhagfyrSadwrn 23 Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 25ain (Dydd Nadolig) a Dydd Mawrth 26 (Diwrnod y Bocs) wedi cau

Dydd Mercher 27ain – Sadwrn 30fed Rhagfyr ar agor 9.30yb-4.30yh

Dydd Sul 31ain Rhagfyr (Noswyl y Flwyddyn Newydd) ar agor 9.30yb-3.00yh

Dydd Llun 1af Ionawr (Diwrnod y Flwyddyn Newydd) wedi cau

Dydd Mawrth 2ail Ionawr ar agor 10.00yb-4.30yh ag ymlaen – oriau agor arferol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yng Nghoed y Brenin dros yr wythnos neu ddwy nesaf, a diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus yn 2017 gan tîm Run. Coed y BreninNadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone

Screenshot 2021-12-23 at 16.09.38

BUFF Winter Trail Wales 2022 – Event Statement // Datganiad Digwyddiad

Following the statement of the Welsh Government on the 22nd of December that Wales will move to COVID-19 Alert Level 2 on December 26th, this…

Screenshot 2021-03-01 at 22.05.54

Salomon Trail Marathon Wales and Goldrush Trail events postponed to 2022

As ever at Run Coed y Brenin our runners are at the centre of our thoughts when we plan races and events in terms of…

20201130_110726

Virtual Winter Trail Wales inspires runners and raises vital funds for SSSART

With the inevitable postponement of the 2021 Buff Winter Trail Wales at Run Coed y Brenin, the appetite for virtual competition was still evident as over…

82359776_2546450138935136_440911790600093696_o

Winter Trail Wales goes virtual for 2021

With the Coronavirus pandemic still firmly established the UK, the inevitable decision of the postponement of the 2021 Buff Winter Trail Wales has been made by…

Read more